[ Wszystkie traumy

  waszego życia

i absurd otaczaj±cego nas Wszech¶wiata –

możecie się tego pozbyć już dzisiaj. 

Dzięki Perfekcji, czyli systemowi,

którego ja, Oskar Nowicki,

jestem architektem.

B±dĽmy wreszcie wolni!

 

Nielegalny handlarz ery cudów (…)

reklamował swój najnowszy produkt – „Perfekcję” –

narkotyk, którego zażycie prowadziło

do ostatecznego zatracenia percepcji niechcianej.

 

Perfekcja” (...) miała być najprostsz±,

najszybsz±

i najbezpieczniejsz± drog±

do naprawienia sobie życia.]